Mijn favorieten

Taxatie

Een woning of bedrijfsobject laten taxeren kan bij Veldhoen & Romeijn door één van onze makelaars. Een taxatie geeft inzicht in de waarde en kan dienen voor diverse doeleinden:
  • Successie
  • Scheiding en deling
  • Herbouwwaarde voor de opstalverzekering
  • Het verkrijgen van een hypotheek
  • Balanswaarde
  • Het overbrengen van onroerend goed van privé naar bv.
Bij Veldhoen & Romeijn uw taxatie laten uitvoeren, leidt tot een volledig rapport met daarin de waarde van het getaxeerde object in de vorm van een NWWI-taxatie voor woningen. Voor bedrijfs onroerend goed voldoet Veldhoen & Romeijn eveneens aan de laatste eisen en wordt uw taxatie uitgevoerd volgens de TMI standaard, zodat het rapport door alle geldverstrekkers wordt geaccepteerd. Zowel een NWWI- als een TMI-taxatierapport wordt volgens duidelijke richtlijnen opgesteld waarbij geldverstrekkers en consumenten een heldere en volledig objectieve, maar bovenal betrouwbare taxatie krijgen die inzicht geeft in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. 
 
Wanneer u op zoek bent naar een gefundeerde taxatie van uw object, dan doet u er goed aan bij Veldhoen & Romeijn informatie op te vragen. De taxatie wordt volledig uitgevoerd door onze makelaar en het rapport wordt binnen een aantal werkdagen aan u toegezonden per post.